Snapchat nesil raporu: Z kuşağına derin bir bakış

Snap Inc. bulgularını dört bölüme ayırdı: ticaret, iletişim, bağlantı, kimlik.

Snap Inc. bu senenin Snapchat nesil raporunu paylaştı. Bu yılki bölümün Z kuşağının temel değerlerine, alışveriş alışkanlıklarına odaklandığını söyledi. Pandemi kısıtlamalarını hafifletmeye ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme kararlılığına devam ederken topluluklarıyla yeniden bağlantı kurmaya odaklandığını söyledi. Rapor dört bölümden oluşuyor: ticaret, iletişim, bağlantı ve kimlik.

Ticaret

Snap, Z kuşağının artırılmış gerçeklik (AR) de dahil olmak üzere daha sürükleyici alışveriş deneyimlerine doğru bir geçiş yaptığını keşfetti.

• Z kuşağının %92’si alışveriş için AR kullanmayı göz önünde bulunduruyor.
• Görünümlerini değiştirmek isteyen Z kuşağının AR kullanarak sanal olarak denedikleri ürünleri satın alma olasılıkları normale göre iki kat daha yüksektir.
• Z kuşağının %55’i, eğlenceli ve sosyal deneyimler ararken AR’nin hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyor.
• %43’ü görünümlerini değiştirmeyi ve yeni şeyler denemeyi seviyor.
• %88’i makyaj veya kıyafet denemek için AR kullanmayı göz önünde bulunduruyor.

İletişim

Snap, Z kuşağının iletişimi yeniden tanımladığını ve bağlantılarını derinleştirmek için kendilerini yaratıcı yollarla ifade ettiğini buldu.

• Z kuşağının %96’sı arkadaşlarına mesaj gönderirken bir tür görsel iletişim kullanıyor.
• Beşte üçünden fazlası, bağlantılarını daha kişisel hale getirmek için görsel iletişimi kullanıyor.
• Z kuşağının %54’ü dijital avatarların ve Bitmojilerin kendilerini ifade etmelerine yardımcı olduğunu düşünüyor.
• Yarıdan fazlası AR deneyimlerinin daha kişisel olduğuna inanıyor.
• Neredeyse yarısı, AR içeren reklamlara daha çok dikkat ediyor.

Bağlantı

Snap’e göre Z kuşağı, arkadaşlıklarından, markalarından ve genel olarak topluluklardan anlam ve rehberlik beklentisi içinde.

• Yaklaşık 10 kişiden 7’si, pandemi öncesine kıyasla yüz yüze bağlantı kurmak için daha fazla zaman harcıyor.
•  Yaklaşık 10 kişiden 6’sı, stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için topluluklarıyla veya yakınlarıyla bağlantı kuruyor.
• Her 10 kişiden 7’si yakın arkadaşlarla bağlantı kurmanın kendilerini daha mutlu hissetmenin en basit yolu olduğu konusunda hemfikir.
• Herkesin yararı için harekete geçmeye değer veren Z kuşağı üyelerinin %70’i, çevresel etkiyi azaltmak için 1,8 kat daha fazla AR alışveriş araçlarını kullanmak istiyor. Aynı zamanda, pandemiden sonra daha da önemli hale gelen sosyal ve politik konular hakkında konuşma oranı da 2,6 kat artmıştır.

•  Markalarla dijital olarak etkileşime giren Z kuşağının %70’i markaların kendileriyle bağlantı kurmasının önemli olduğunu düşünüyor. Neredeyse yarısı AR lensleri ve filtreleri kullanmanın markalara daha çok bağlı hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. %52’si diğer kişilerle marka üzerinden bağlantı kurduklarını ve %50’si arkadaşlarından ve ailesinden gelen önerileri veya görüşleri araştırmak için sosyal medya platformlarını kullandıklarını söylüyor.

Kimlik

Snap’e göre Z kuşağı, ‘gerçekliğe’ doğru yöneliyor. Kendileri üzerinde olan beklentilere ve baskılara rağmen kimliklerini keşfetmede kararlı oldukları anlaşılıyor.

• Yaklaşık %40’ı “kim olduğun konusunda dürüst olmanın” onlar için daha önemli bir hale geldiğine inanıyor.
• “Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü konusunda endişelenmenin” bir stres nedeni olduğunu söylüyorlar. Bu oran, X veya Y kuşağına kıyasla 1,8 kat daha fazla.
• %55’i karşılaştıkları zorluklardan güçlendiğini ve geliştiğini düşünüyor.
• %67’si “pozitif hissettiren uygulamaları” kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor.
• Y veya X kuşağına kıyasla, Z kuşağının başkalarıyla paylaşmak için kendi GIF’lerini veya meme’lerini oluşturma olasılığı 1,3 kat daha fazla. Kendi dijital avatarını veya Bitmoji’sini oluşturup paylaşma olasılığı ise Y veya X kuşağına oranla 1,2 kat daha fazladır.

 

Kaynak: Snapchat Generation Report: A Deep Dive on Generation Z