Shift Your Mind ile pazarlama trendleri konuşulacak

Marketing Türkiye ve Deloitte sürece ivme kazandırmak amacıyla Marketing Analytics & Cognitive (MAC) zirvesini tasarladı. “Shift Your Mind” mottosuyla ilk kez 27 Nisan’da gerçekleşecek olan zirvede yenilikçi teknolojiler etrafında şekillenen pazarlama trendleri konuşulacak.

Online olarak gerçekleşecek zirve, tüm izleyicilere açık olarak Marketing Türkiye web sitesiyle YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, “Başta CMO’lar olmak üzere tüm pazarlama profesyonelleri, veri analitiği uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler etkinliğe katılabilir. Verimli kanal yönetimini ve müşteri etkileşimini mümkün kılan veri analitiğiyle beslenen pazarlama stratejilerini keşfedeceğiz” dedi.

Son dönemde öne çıkan çevik yönetim şekli şirketlerde sadece organizasyonları değil, pazarlama operasyonlarını da etkiledi. Tüketicinin değişen beklentilerine cevap verecek uzun vadeli pazarlama planlarında dinamizmi yakalamak için uygulanması gereken yöntemler masaya yatırılacak. Marketing Analytics & Cognitive (MAC) zirvesinde, verimli kanal yönetimiyle müşteri etkileşimini mümkün kılan ve veri analitiğiyle beslenen pazarlama stratejileri keşfedilecek.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu sorularımızı yanıtladı.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu

Programda neler konuşulacak?

Günümüzde, başarılı bir pazarlama stratejisinin ilk adımı müşteriyi doğru anlamaktan ve beklentilerini karşılayacak çözümler sunmaktan geçiyor. Marketing Analytics & Cognitive’de tüketiciyi daha iyi tanımak ve anlamak için şirket içi ve dışı kaynakların yönetimini; toplanan verileri anlamlandırmak ve hikayeleştirmek için kullanılabilecek çözümleri konuşacağız.

Kimler bu etkinliğe katılabilir?

Başta CMO’lar olmak üzere tüm pazarlama profesyonelleri, veri analitiği uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler.

Yöntemleriniz ne olacak?

Son dönemde öne çıkan çevik yönetim şekli şirketlerde sadece organizasyonları değil, pazarlama operasyonlarını da etkiledi. Tüketicinin değişen beklentilerine cevap verecek uzun vadeli pazarlama planlarında dinamizmi yakalamak için uygulanması gereken yöntemleri masaya yatıracağız. Verimli kanal yönetimini ve müşteri etkileşimini mümkün kılan veri analitiğiyle beslenen pazarlama stratejilerini keşfedeceğiz.

MAC’de neler konuşulacak?

Marketing Analytics & Cognitive’de de tüketiciyi daha iyi tanımak ve anlamak için şirket içi ve dışı kaynakların yönetimini; toplanan verileri anlamlandırmak ve hikayeleştirmek için kullanılabilecek çözümler konuşulacak. Data & Insights kapsamında ele alınacak alt başlıklar şöyle:

Rewiring Marketing (Pazarlamayı Yeniden Kurgulamak)

New Ways of Insight (İçgörüde Bilinmeyen Sokaklar)

Myths & Facts About Data (Veri: Mitler ve Olgular)

The Way Forward to Marketing AI (Pazarlamada yapay zekâ)

Martech vs. Adtech

Sektörde birbirinin yerine sıklıkla kullanılan, hatta kimi zaman karıştırılan martech ve adtech kavramları, ideal uygulamada beraber çalışması gereken sistemlere işaret ediyor. Müşteri kazanma ve tutundurma süreçlerinde adtech/martech uygulamalarının rolünü ve kişiye özel iletişim opsiyonlarını konuşacağız. Medya planlamasında analitik uygulamaların yerini ve content/influencer marketing modellerinde başarılı örnekleri ele alınacak. Bu kategori aşağıdaki alt başlıklarla tartışılacak:

Martech vs. Adtech

Medya Planlama

Cloud, Cloud, Cloud (Bulut, Bulut, Bulut)

The Rise of Content & Influencer Marketing (İçerik Pazarlaması ve Influencer Pazarlaması’nın Yükselişi)

Pazarlama İnovasyonu

Değişen koşullar, tüketici alışkanlıklarında gerçekleşen farklılıklar ve inovasyon, pazarlama süreçlerinde yeni fırsatlar yaratıyor. Marketing Analytics & Cognitive’de katılım ekonomisi, üyelik bazlı iş modelleri, bankalaşan markalar gibi yenilikçi pazarlama uygulamalarını; müşterilerin yaşam boyu değerinin ölçümünde kullanılan analitik yaklaşımları tartışılacak.

Pave Your Own Path to Participation (Katılımdan Faydalanmak)

Customer Value Management (Müşteri Değer Yönetimi)

Precision Growth (Büyüme)

Tapping into Finance (Bankalaşan Markalar)

Pazarlama Operasyonları “Marketing Operations”

Pazarlama operasyonunun temelinde, pazarlanabilir bir ürün yaratımı, bu ürünün pazarlanacağı kanalların belirlenmesi ve bu kanalları etkin kullanabilecek profesyonellerin seçilmesi yatıyor. Tüketici beklentilerini dikkate alan ürünlerin tasarımında yapay zekanın kullanım alanlarını; değişen dünyada doğru kanal yönetimi uygulamalarını ve pazarlama organizasyonlarında ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri aşağıdaki alt başlıklar özelinde konuşulacak.

State of Product Design (Ürün Tasarımı)

Customer Comes Through (İmdada Yetişen Müşteri)

Agile Marketing & Marketing Organization (Çevik Pazarlama)

Emphatic AI (Empati Sahibi Yapay Zekâ)

Güvenin Geleceği “Future of Trust”

Marketing Analytics & Cognitive’de güven kavramının geleceğinde önemli rol oynayacak yapay zeka uygulamalarında etik konusunu ve siber tehditlerin müşteri davranışı üzerindeki etkileri konuşulacak.