Pazarlama dünyasında düşünce liderliği için bir ekip nasıl kurulur?

Ekibinizle pazarlama liderliği ile ilgili konuştunuz ve projeyi gerçekleştirmeye karar verdiniz. İçerik pazarlaması yapmakla ilgili yeni yollar okudunuz ve bir kavram olarak düşünce liderliği ile karşı karşıyasınız ve bunu yapacağınız için mutlusunuz.

Düşünce liderliği kendine özgü stratejisiyle dev bir canavar. Başlamak için öncelikle bir düşünce liderliği komitesi kurmak gereğiyse unutulmamalı. Bu işe başladığınızda kendinize sormanız gereken birkaç soruysa şöyle:

  1. Hangi düşünce alanında liderlik yapacaksınız?

Düşünce liderliği yapmak için, sizin de bildiğiniz gibi, düşüncelere yön vermeniz gerekir. Bu yüzden öncelikle ekibinizin hangi alanlarda başarılı olduğuna vakıf olması gerekir ki, siz onları bu alanlarda yönetebilesiniz.

Belirli bir endüstriye veya belirli bir aranan pozisyona ekibinizi oturtmanız daha kolay olacaktır. Onları çeşitli konular üzerinde tam olarak uzmanlaştırmaksa daha zorlu olacaktır.

Etrafınıza bakın: Şirketinizde kimler son zamanlarda bir konferansta konuştu? Ne hakkında konuştular? Ekibinizde kimler daha öne çıkıyor?

  1. Liderleriniz kim?

Bu süreçte bir sonraki adım komitede olacak kişileri tespit etmektir. Bunlar ileride size yol gösterecek ve istedikleri konularda uzmanlaşmış olan insanlardır.

Ayrıca liderleri tespit etmek kolay olacaktır. Onlar sürekli konferanslara uçan ya da ulusal ve uluslararası seminerler vermek için çağrılan kişilerdir. Bir konuda; bir sorun , soru veya endişe varsa onların görüşü önemlidir. Bu kriterleri dikkate aldığınızda, büyük olasılıkla düşünce liderinizi bulursunuz.

  1. Proje müdürünüz kim?

Düşünce lideri siz de olabilirsiniz. Düşünce liderlerinin, insanlar dahil tüm içeriği yönetme zorunluluğu vardır. Bir düşünce lideri olarak, profesyonelleri davet etmeniz gerekir.

Ama nasıl? Bu insanlar meşgul. Onların sizden beklentilerinin sizin onları düşünmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu insanlar çok meşgul olduklarından, komite içeriği üyelerinden yazma veya düzenleme konusunda desteğe ihtiyaç duyacaklardır.

Bir düşünce liderinin, davet edilmiş bir başka düşünce lideriyle tanışmak istemesi doğaldır. Onların arasında köprü kurmak ekibin sosyal medya bölümünün görevidir.

Proje yöneticisi olmak için birilerini seçerken, neden bu kişiyi almak istediğinizi açıklayabilmelisiniz. 

  1. Geri kalan ekip elemanlarınız

Ayrıca düşünce liderlerini desteklemek için oyunculara ihtiyacınız olacak: Bir içerik pazarlamacı, bir editör ve bir düşünce liderliği ekibi, sosyal ağları yönetmek için bir sosyal medya uzmanı ve bir grafik tasarımcı. Siz düşünce liderliğinin hedeflerini yerine getirirken, onlar da geri kalan parçaları birleştirmeliler. 

  1. Ne söylemeniz ve ne zaman söylemeniz gerekiyor?

Eğer bir komite kurduysanız, bu sürecin nihai parçası olan beyin fırtınasına tüm ekiple beraber yer vermeniz gerekir. Bir gündemi olmadan toplantı yapılmaz. Toplantının öncesinde, düşünce liderlerinden, onların uzmanlık alanına giren iki ya da üç fikirler sunmalarını isteyin. Bunun sonunda, editörün düşünce liderliği parçalarını bir araya getirmek için bir takvimi olmalıdır.

Genellikle, bir düşünce lideri olarak kabul edilmek zaman alacaktır, ancak bu şekilde başlarsanız başarılı olabilirsiniz.

Kaynakça:

http://www.business2community.com/strategy/how-to-build-a-committee-for-thought-leadership-marketing-01364725

 

Yorum yapın