Neuromarketing nedir?

Halk tarafından çok iyi bilinen adı, Algı Yönetimi, modernize edilmiş hali Neuromarketing dir.

Son yıllarda olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda da fazlası ile karşı karşıya kalacağız.

Pazarlama ve Satış teknikleri, Neuromarketing teknikleri kullanılarak yapılandırılacak.

Toplum bireyleri, fazla düşünmeden ürünleri satın alacak.

Pazarlama ve Satış stratejileri, eski beyin (sürüngen beyin) ikna edilmesine dayalı olarak geliştirilecektir.

İnsanların satın almalarına karar veren organ eski beyindir.

Hayatı boyunca verdiği bütün kararlar eski beyin tarafından verilir.

İnsan beyni, geçmişten bu güne kadar kendini hiç bir zaman yenilememiştir.

İnsan beyni, üç önemli kısma ayrılır;

 • Dış beyin; Yeni beyin, rasyonel verileri işliyor ve entelektüel süreçlerden sorumlu oluyor.
 • Orta beyin; hissediyor ve duyguları işliyor.
 • Eski beyin (sürüngen beyin); karar verici konumunda yer alıyor

Eski Beyin;

 • Karar verici konumundadır.
 • Bencildir.
 • Hayatta kalmaya programlıdır.
 • Yazıları değil resimleri hemen algılar.
 • Kararlar, mantıkla değil, duygularla veriliyor.
 • Beyindeki satın alma kararı, rasyonel gerekçelerle değil, duygularla veriliyor.
 • Eski beyni etkilememiz için duygulara hitap edilmeli.

Neuromarketing de kullanılan araçlar;

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI),
 • Fonksiyonel Manyetik Rezonans
 • Görüntüleme (fMRI),
 • Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI),
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET),
 • Kızılötesi Spektroskopisi (NIRS),
 • Sabit Hal Tipografisi (SST),
 • Bilgisayarlı Tomografi (CT),
 • Manyetoensefalografi (MEG),
 • Elektro Beyin Grafisi (EEG),
 • Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS),
 • Ses Perdesi Analizi (VPA),
 • Galvanometre,
 • Göz izleme araçları.

fMRI yardımıyla deneklerin beyinlerinin belirli bölgelerinde kandaki oksijen oranına bağlı olarak, meydana gelen hareketler tespit edilmektedir

Kullanım alanı;

 • Bakışların önemi
 • Paketlemeyi etkili kullanmak
 • Renk önemlidir
 • Reklam tesiri
 • Karar felci
 • Memnuniyeti değerlendirmek
 • Kayıptan kaçınmak
 • Demir atmak
 • Hız ihtiyacı
 • Gizli tepkileri ortaya çıkarmak
 • Oyun sektörü
 • Ürüntasarımı
 • Doğru fiyatı belirlemek
 • Web sitesi tasarımı
 • Akılda kalıcı manşetler

İlgili ürünün;

 • Ürün özellikleri,
 • Fiyatı,
 • 3D,
 • Görüntü kalitesi,
 • Sanal kart kullanımı (Güvenlik için)

birçok özellik sonuçlara göre tasarlanır.

İlgili ürünleri, insan vücudu, beş duyu organı ile algılar ve eski beyni yardımı ile anlamlandırır.

Anlamlandırılan her bilgi, eski beyin tarafından verilen karar ile davranışa dönüşür.

 • Göz görme duyusunun en önemli işlevidir.
 • Göz, gördüğümüz her nesneyi, algılarımız ile bilinç altında işleyip anlamlandırır.
 • Her türlü remi bilinç altına kopyalar.
 • Gözün bilinç altına kopyaladığı her figür, eski beyin tarafından daha çabuk anlam kazanır.

 •  Mavi , sakinleştirici, rahatlık, huzur; başarıyı çağrıştırıyor
 •  Kırmızı, hareket, girişkenlik, liderlik; markaların tercihi.
 •  Sarı, canlılığı, iyimserliği; dikkat çekiciliğin rengidir.
 •  Yeşil, doğayı, sessizliği, huzuru, iyimserliği; öz güveni
 •  Siyah, gücü, kararlığı; lüks ürün ve markalarda kullanılır.
 •  Turuncu, agresif bir renk. satınalma; satma

                    

Müzik ve ses tonları, bizler alışveriş yaparken, bizleri alışverişe teşvik eder.

 • Dinlendirir,
 • Huzur verir,
 • Rahatlamamızı sağlar.
 • İnsan beyninin dış kısmı, dış beyin bütün uyarıcılar tarafından sarılmıştır.
 • Bütün uyarıcılar dış beyni etkiler ve toplanan bilgiler orta beyni iletilelir.
 • Bilgiler orta beyinde, işlendikten sonra, eski beyne gönderilir ve bu bilgi topluluğu anlamlandırılır.
 • Beyin tarafından algılanan bilgi; dış beyin, orta beyin, eski beyne gidene kadar 40 milisaniye geçer.
 • Gözler ile algılanan nesneler, direk eski beyin tarafından algılanıp anlamlandırılması 3 milisaniyeyi bulur.
 • Anlamlandırmada bu kadar farkın olması, eski beyne giden bilgilen anında
 • Işlenmesi ile gerçekleşir. Resim ve figür içeren bilgiler hemen işlenir.
 • Neuro Media, medya ve reklam araştırması,
 • Neuro Pack, ambalaj araştırması,
 • Neuro Sens, ürün deneyim araştırması,
 • Neuro Shopper, satış noktaları araştırmaları,
 • Neuro Web, UX tasarım araştırmaları,
 • Neuro Cinema, sinema araştırması,
 • Neuro Politics, siyasal algı araştırması.

Neuro Brand,

 • Markaları ve markalaşmayı anlamak, nöropazarlama araştırmalarının temel çalışma alanıdır.
 • Markalar, zihinlerde fikirler inşaa eder ve bu fikirlerin diğer fikirlerle bağlantı kurmasını sağlayarak güçlenir.
 • Bir markanın fikirlerle derin bir etkileşime girmesi tüketicilerin zihninde zirveye yerleşmesini sağlar.