Gelen teklifleri iyi değerlendirin.

Fiyat avantajları veya rakiplerin gerisinde kalmama kaygısı pazarlama konusundaki tekliflerin doğru değerlendirilmesinin önündeki en büyük engelleri oluşturuyor. Oysa yöneticilerin en önemli görevlerinden biri de tekliflerin doğru değerlendirilmesi…