Pazarlama yönetimi

Pazarlama stratejisi ve pazarlama planına uygun pazarlama yönetimi

Bu hizmetin amacı, tüm pazarlama-pazarlama tanıtımı faaliyetlerinin firmanın pazarlama hedeflerine ve pazarlama planına uygun ve en efektif bütçelerle gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Pazara yeni giren veya pazarlama departmanı kurmak yerine bu hizmeti outsource etmek isteyen firmalar için oldukça verimli bir hizmettir

Hizmetin bir diğer fonksiyonu öngörülen bir zaman diliminde firmanın pazarlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasını sağlamaktır.

Bu çalışmada firmanın satış dışında kalan tüm pazarlama ve pazarlama tanıtımı faaliyetleri firma adına veya firma tepe yönetimiyle birlikte yürütülür. Pazarlama ile ilgili tedarikçilerden teklif alma, pazarlık, sonuçlandırma, denetleme, firma ile pazarlama-satış toplantıları, eğer varsa reklam ajansı, halkla ilişkiler şirketi, matbaa vb üçüncü partilerle ilişkilerin verimli bir biçimde sürdürülmesi, yapılan çalışmaların pazarlama stratejisine uygunluğunun denetlenmesi vb. çalışmalar pazarlama yönetimi hizmet paketinin içerisinde yer almaktadır.

Yorum yapın