Pazarlama içgörüsü

Pazarlama içgörüsü ve diagnostik analiz

Tıp literatüründen alınmış bir kavram olan diagnostik, bu anlamıyla; teşhis, tanı amacıyla yapılan çalışmaları, analizleri anlatmak için kullanılmaktadır.

Portakal Pazarlama Danışmanlığı; firmaların pazarlama süreci yönetiminin “sürdürülebilir ve yönetilebilir” bir başarı merkezinde yeniden inşasına hizmet etmesi amacıyla oluşturduğu ve uyguladığı özgün Pazarlama 3.0 metodolojisinde söz konusu analizi iş dünyası için de tamamen orijinal haliyle kullanmaktadır. (Pazarlama 3.0® adı ve logosu Portakal İletişim Ticaret Ltd. Şirketi’nin tescilli markasıdır. Bkz. pazarlama30.com)

Diagnostik analiz çalışmasının ana hedefi, firmaların başka bir gözle kendilerine bakmalarını sağlayacak, kurumsal farkındalık düzeyinde devrimci sıçramalar yaratacak “pazarlama içgörüsü” geliştirmeye yönelik bir başlangıç adımının atılmasını sağlamaktır.

Firmalar, satın alma ve almama davranışının arkasındaki neden-sonuç ilişkilerine ne kadar fazla nüfuz edebiliyorsa, yani ne kadar fazla pazarlama içgörüsüne sahipse, aslında o kadar fazla sürdürülebilir başarıyı gerçekleştirme becerisini kazanmışlar demektir. Portakal, tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi, diagnostik analiz çalışmasında da firmaların bu içgörüyü elde etmesi için danışmanlık faaliyetlerini sürdürür.

Hizmet verilen firmanın pazarlama ihtiyacı ve bu ihtiyacın boyutu ne olursa olsun, diagnostik analiz, Portakal’ın yaptığı pazarlama danışmanlığı çalışmalarının vazgeçilmez başlangıç noktasını oluşturur.

Diagnostik analiz, Portakal’ın verdiği “bütünsel pazarlama danışmanlığı”nın başlangıç noktasını oluşturduğu gibi, dileyen firmalar bu analiz çalışmasını ayrı ve tek başına bir modül olarak da talep edebilir.

Diagnostik analiz çalışmasında kullanılan nitel araştırma yöntemleri, firmanın kurucu ortaklarından Nesteren Şencan Görgülü’nün koçluk formasyonu ve deneyimleriyle geliştirilmiştir. Sözkonusu analiz çalışması, özel bir “güçlü soru sorma” tekniğiyle gerçekleştirilmektedir.

Yorum yapın