Pazarlama denetimi

Pazarlama bütçesi verimlilik analizi ve pazarlama denetimi

Bu hizmet kurumsallaşmış bir pazarlama departmanı olan firmalar içindir. Firmaların zaman içinde pazarlama hedeflerinden ve pazarlama planlarından sapmalar olur. Bu sapmaların kurum dışından ve objektif bir bakışla tespit edilmesi, firma yönetimine raporlanması, bunun sonucunda gerekli düzeltmelerin yapılması; hem firmanın hedeflerine daha kolay ulaşmasını, hem de pazarlama bütçesinin etkin kullanımını sağlar.

Bütçenin verimlilik ve etkinlik analizleri

Bu hizmet, düzenli bir pazarlama bütçesi harcayan firmalar için uygundur. Yalnızca pazarlama tanıtımı faaliyetleri için gerçekleştirilebileceği gibi, tüm pazarlama harcamaları için de yapılabilir. Firmanın faaliyet gösterdiği pazarda, özellikle ürün/hizmeti satın almakta olan müşterilerle çalışılarak hangi pazarlama faaliyetlerinin veya hangi iletişim faaliyetlerinin satın alma kararı üzerinde etkili olduğu belirlenir. Bu çalışma ile pazarlama bütçesinin optimize edilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanmış olur

Yorum yapın