Pazarlama danışmanlığı

Bütünsel pazarlama danışmanlığı

Hizmet paketleri içerisinde en kapsamlısı olan bu paket, özellikle pazarlama departmanı yeterince kurumsallaşmamış ya da hiç olmayan firmalar için uygundur.

Hizmet paketinin temel içeriği, firmanın pazarlama departmanı fonksiyonunun yerine getirilmesidir. Firmanın tespit edilen pazarlama ihtiyaçlarına göre;
a- Firma tepe yönetimi tarafından pazarlama hedefinin tanımlanmasını da içeren diagnostik analiz
b- Pazar analizi; pazar ve müşteri gereksinimlerinin tespiti, rekabet analizi
c- Segmentasyon; pazardaki karar vericilerin satın alma kriterlerine göre sınıflandırılması ve firmanın pazarlama yapabileceği segmentlerin tespiti
d- Swot analizi; firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, faaliyet gösterilen pazardaki tehdit ve fırsatların tanımlanması
e- Marka değerlerinin (ürün/hizmetin özü) belirlenmesi
f- Yukarıda sıralanan çalışmaların ardından pazarlama hedefinin tekrar gözden geçirilmesi ve gerekirse revizyonu
g- Pazarlama tanıtımında kullanılacak iletişim mesajlarının belirlenmesi
h- Pazarlama hedefini gerçekleştirmeye yönelik stratejik adımların tespiti ve stratejik önceliklerin seçilmesi
ı- Stratejinin oluşturulması
j- Pazarlama ve pazarlama tanıtımı faaliyetleri için uygulama planlarının yapılması
k- Yönetim
Aşamalarından herhangi biriyle başlar.

Yönetim aşamasında firmanın pazarlama ile ilgili faaliyetlerinin koordinasyonu, stratejiden sapmaların önüne geçilmesi ve gerekli durumlarda pazarlama sürecinin bizzat yönetimi gerçekleştirilir.

Pazarlama yönetimi sürecinde orta vadedeki amaç, firmanın pazarlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktır.

Yorum yapın