Pazar analizi

Pazar analizi raporu

Mevcut veya pazara yeni giren ürün/hizmetler için; pazar koşullarının objektif olarak tanımlanması ve anlaşılmasına yönelik analiz çalışmalardır.

Söz konusu çalışma, yerel lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için yapıldığı gibi, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara çok ciddi anlamda yol gösterici özelliği nedeniyle yabancı yatırımcılar için de gerçekleştirilir.

Pazar analizi çalışmasından elde edilmesi beklenen fayda, herhangi bir pazarda faaliyet gösteren firmaların pazarlama stratejilerine kaynak oluşturacak tamamen objektif verilerin toplanarak “firmaya özel” bir biçimde rapor haline getirilmesidir.

Çalışmadan elde edilmesi beklenen bir diğer fayda ise, daha çok yurtdışı yatırımcıyı ilgilendiren, yatırımın verimliliğine yönelik objektif bulgulara hem pazarlama, hem de ekonomik veriler açısından ulaşılabilmesidir.

Söz konusu rapor iki ana bölümden oluşur;

1- “Pazardaki karar vericilerin bugün ve gelecekte kafasından neler geçiyor, neler geçebilir, karar vericinin satın alma davranışı nasıl gelişiyor, tetikleniyor, şekilleniyor, karar vericinin hayalindeki ürün/hizmet bu mudur, pazardaki aktörlerle ilgili ne düşünülüyor…” vb. pazar ve müşteri gereksinimlerini anlamaya, pazarın gelecek resmini tasavvur etmeye yönelik pazarlama eksenli bir çerçeve,

2- Söz konusu pazardaki oyuncular, pazarın bölüşümü, büyüklüğü ve geleceğine ilişkin ekonomik verilere dayalı analiz çerçevesi.

Pazar analizi çalışmasında kullanılan yöntem, Portakal Pazarlama Danışmanlığının kullandığı özel metodolojinin bel kemiğini oluşturan nitel araştırma tekniğidir. Kullanılan teknik nedeniyle pazar analizi çalışması, kesinlikle bir masa başı çalışması değildir. Firmanın faaliyet gösterdiği pazardaki karar vericilerle (bir ürün ya da hizmeti satın alma/kullanma kararını veren gerçek veya tüzel kişiler) bire bir gerçekleştirilir.

Yorum yapın