Pazarlama eğitimi

Pazarlama 3.0 Eğitimi

Pazarlama 3.0, pazarlama eğitimi programı”,  yaşadığımız çağda dünyanın neresinde olursak olalım yaptığımız her eylemin birbirini büyük bir güçle etkilediği ve birbirine bağlı olduğu, aynı zamanda da insan hayatının bölünemez bir bütün olduğu prensibi üzerine kurulmuştur.

Bilgiye ulaşımın son derece kolaylaştığı günümüz dünyasında, pazarlama disiplinine ilgi duyanlar, bu konuyla ilgili makale, kitap, araştırma vb. dokümana online ya da offline, rahatça ulaşabilme imkanına sahiptir. Pazarlama 3.0 Okulu bu nedenle, mevcut pazarlama bilgilerinin katılımcılara aktarıldığı standart bir müfredat ve eğitimin ötesinde bir anlayışı temsil eder.

• Yaşadığımız çağda, marketten masum bir gofret aldığımızda, binlerce kilometre uzaklıktaki yağmur ormanlarında yaşayan gorillerin neslinin tükenmesine neden olabiliyoruz. Öte yandan, mesela iyi bir anne değilsek iyi bir stratejist ya da iyi bir evlat değilsek iyi bir CEO olamıyoruz!

• O halde, dünyanın neresinde olursak olalım, yaptığımız her eylemin birbirini büyük bir güçle etkilediği ve birbirine bağlı olduğu, aynı zamanda da insan hayatının bölünemez bir bütün olduğu gerçeklerini eğitim anlayışlarımıza dahil etmeliyiz. Çünkü yaşadığımız çağı, bu çağın ruhunu, yaşadığımız çağdaki dünya, doğa ve insan ilişkisini, insanın bu bağlamdaki var oluş amacını anlayamazsak, yeniçağın pazarlama yaklaşımını da anlayamayız


Portakal Pazarlama Danışmanlığı Yönetici Ortağı ve Pazarlama 3.0’ın ortak yazarı Nesteren Şencan Görgülü, 2 Mayıs 2010’da Centrum Toplantı Hizmetleri Suadiye salonunda Pazarlama 3.0 eğitimi mezuniyet toplantısında…
_____________

Pazarlama eğitimi ve fazlası

• “Pazarlama 3.0, okulu”,  Pazarlamaya; düşünmeyi teşvik eden ve bunun bir alışkanlık haline gelmesini sağlayan felsefi bir derinlik kazandırarak, katılımcıların hem kendilerini, hem de bağlı oldukları kurumu bir üst seviyeye çıkartmasını hedefler. Kişilerde ve yaşayan bir organizma olan kurumlarda, insani boyutun ön plana çıkartılması bu okulun ana hedefidir.

Pazarlama 3.0 eğitim anlayışı, katılımcıların kendilerini birer pazarlama insanı olarak görmelerini sağlamak,  hayatın bir bütün olduğunu algılatmak, iş başarılarının bütünsel bir kişilik bakışı ve uğraşısı içerisinde mümkün olduğunu gösterebilmek üzerine kurulu bir bilgi aktarımını esas alır. Bir üst seviyeye sıçrayabilmek için yaşam tarzımızı bu yönde değiştirmek kaçınılmaz bir durumdur.

• Pazarlama 3.0 okulunun mezunları, insanların ruhlarını yıkarak değil, tam tersine, koruyup geliştirerek ve evren için bir değer yaratarak da pazarlama başarısına sahip olunacağını bilirler.  Zaten pazarlama dehası olarak adlandırdığımız bu üst aşamaya da ancak bu şekilde ulaşılabilir!

Çoktan satın alınmış bir ürün/hizmeti üretebilme becerisi olarak tanımlanan pazarlama başarısına giden yolda, evren için bir değer yaratabilmek çok önemlidir. Çünkü yeşil pazarlamayı, değer yenilemeyi, gerilla ruhunu, kısacası yaşadığımız çağa damgasını vuran pazarlama anlayışını kavrayabilmek, ancak böyle bir bakış açısını benimsemekle mümkündür.

• Yani, hayatın her alanında değer yaratmaya odaklanmış bir insan, iyi bir pazarlama insanı olabilir…

Hadeka satış ve pazarlama ekibi

Amaç
Sürdürülebilir ve yönetilebilir, üstün pazarlama başarısı olarak adlandırdığımız pazarlama dehasına giden yolun, katılımcılar ve firma tarafından içselleştirilebilmesi, programın ana amacıdır

Kimler katılmalı
KOBİ sahipleri ve yöneticileri, özellikle kurumsal firmalardaki pazarlama ve satış ilgilileri

Programın süresi
Pazarlama 3.0 eğitiminin en az 12 hafta/ 36 saat olarak alınması önerilir. Her hafta, aynı gün ve aynı saatte yapılan çalışmanın her bir seansı 180 dakika sürer.

Ancak zaman sıkıntısı yaşayan girişimci veya pazarlama çalışanları için, 4hafta/12 saatlik özel olarak hazırlanmış Pazarlama 3.0’a başlangıç eğitimi de, beklenen faydaların elde edilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır.

Programın türü
Programın başlamasından 10 gün önce yapılacak diagnostik analizle, tamamen katılımcıların ve firmanın ihtiyaç ve olanaklarına uygun, özel içerik hazırlanır.


Katılımcı sayısı
Program için en çok 12 katılımcı idealdir

Daha detaylı bilgi için 0533 736 91 96 no’lu telefondan Nesteren Şencan Görgülü‘yü arayabilir veya nesteren@portakalonline.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Şirket içi Pazarlama 3.0 ® Okulu‘nu başarıyla tamamlayan katılımcıların listesini aşağıda görebilirsiniz.

Pazarlama 3.0 danışmanlık hizmetleriyle ilgili bilgi için Hizmetler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.