Halkın Partisi

Özellikle siyasi yelpazenin solunda yer alan siyasi parti ve siyasi parti inisiyatiflerine uygun bir isim olan Halkın Partisi için önerdiğimiz alan adları:

www.halkinpartisi.com
www.halkinpartisi.org
www.halkinpartisi.net

Siyasi partiler halkın siyasete katılımının en önemli aracıdır. Siyasi yelpazenin solunda yer alan partiler ise Türkiye’deki yaygın deyimle “ortanın solu”ndan başlayarak sosyalist ve komünist partilere kadar uzanır.

Sosyal demokrat” veya “Demokratik sol” olarak tarif edilebilecek partiler siyasi yelpazenin merkezine daha yakın, kitle partisi olarak adlandırılan yapılardır. Türkiye’de bu partilerin örnekleri Cumhuriyet Halk Partisi veya Demokratik Sol Parti gibi kuruluşlardır.

Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs gibi ülkelerde, özellikle de İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde sosyal demokrasi en güçlü siyasi akımlardan biri durumundadır.

Sol ve Sosyal demokrat partiler toplumsal üretimin artırılması ve gelir bölüşümünün daha adil hale getirilmesi için politikalar geliştirir ve uygular. Halkın siyasete katılımını teşvik eden, toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesini hedefleyen, sağlık ve eğitim hizmetlerini temel insan hakkı olarak görmesi nedeniyle bunların ücretsiz hale gelmesini savunan yine sol ve sosyal demokrat partilerdir.

Sol partiler neden halkın partisi olarak görülür?

Sosyal demokrat ve sol partilerin halkın partisi olarak nitelendirilmesinin nedeni yalnız daha adil bölüşüm talebi ve toplum refahının artırılması değildir. Sol partiler aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin de ateşli birer savunucusudur.  Örneğin ifade özgürlüğü, düşünce açıklama ve yayma özgürlükleri sol partilerin en yüksek hassasiyet gösterdiği konuların başında gelir. Çünkü ifade özgürlüğünün güvence altına alınması,  toplumda birbirinden farklı,  değişik, görüşlerin ortaya çıkmasını, tartışılmasını sağlar. Bu tartışmalar sayesinde toplum yeni sonuçlara ulaşır ve gelişir. Düşünceleri sınırlamak, ifade özgürlüğünün önüne engeller koymak bu nedenle toplumları geriletir ve fakirleştirir.

Sosyal demokrat ve sol partilerin halkın partisi olarak nitelendirilmesinin bir diğer önemli nedeni de katılımcılıktır. Sosyal demokrat, sol, sosyalist görüşü savunan insanlar yanında, toplumda farklı görüşü ve aidiyetleri olan kesimler de yine sol partiler içinde siyaset yapar. Etnik ve dini azınlıklar, eşcinseller, feministler, çevre aktivistleri özgürlükleri savunan sol siyaset içinde kendilerini ifade ederler.

Eğer siz de bu nitelikleri taşıyan bir partinin temsilcisiyseniz veya böyle partinin bir siyasi pazarlama faaliyetleriyle uğraşıyorsanız önerdiğimiz alan adlarını almak için  posta@portakalonline.com adresine bir mail göndererek bizimle bağlantı kurabilirsiniz.