Downtownistanbul

Amerikan ingilizcesinde kentin merkezi veya merkezi iş alanı anlamına gelen Downtown kelimesini istanbul’da bir işletme adı olarak kullanacaksanız size önerdiğimiz alan adı downtownistanbul:

downtownistanbul.com

Downtown Amerika Birleşik Devletleri’nde “Şehir merkezi” veya “Merkezi iş alanı” bölgelerini anlatmak için kullanılar bir kelime. Amerikan ingilizcesinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen İngiltere’de hemen hiç yer etmemiştir. İngiliz dilinde aynı kavramın karşılığı olarak “City centre” yeni “şehir merkezi” kullanılır.

Downtown kelimesinin kökeni 1830’larda New York şehrinin merkezi olarak kabul edilen güney bölgesine dayanmaktadır. Manhattan Adası‘nın güney tarafında başlayan ilk yerleşimde kentin ilk merkezi alanı oluşmuştur. Ancak daha sonra kentin büyümesiyle şehirleşme kuzeye doğru ilerlemiş ve Manhattan bugünkü görünümünü almıştır. Haritalerde güneyin aşağıda kuzeyin ise yukarıda görünmesi nedeniyle kentin çekirdeğini oluşturan güney bölgesi “Downtown“, kuzeyi ise “Uptown” olarak adlandırılmışıtır.

Bu isimlendirme bugün coğrafi konum belirlemekten çıkmış diğer Amerikan şehirlerinde de kent merkezini anlatmak için kullanılan bir deyime dönüşmüştür.

Neden downtownistanbul?

Downtown, İstanbul için de özellikle Amerikan ingilizcesi kullananlar tarafından merkezi iş ve eğlence bölgelerini anlatmak için kullanılan bir deyimdir. 

Orijinal istanbul, Avrupa yakasında Haliç‘in güneyinde kalan tarihi yarımada olarak kabul edilir. “Suriçi” olarak da adlandırılan bu bölge, Roma ve Bizans döneminde başkentin asli yerleşim alanıdır. Bu bölgenin tam karşısında, yani Haliç’in kuzeyinde ise yerleşimi Ceneviz kolonisiyle başlayan Galata veya bugün Beyoğlu olarak adlandırılan bölge bulunmaktadır.  

Tarih boyunca Suriçi bölgesi yerleşim, Galata bölgesi ise liman ve buna bağlı olarak eğlence mekanlarını barındırmıştır. Ticaretin ve kapitalizmin gelişmesiyle Galata aynı zamanda batılı tüccarların ve gayrimüslim zenginlerin de yerleşim bölgesi haline gelmiştir.

Downtown deyimi, İstanbul için tarihi yarımada ve Galata’yı kapsayan alan için kullanılmaktadır. Kentin ilk yerleşiminin Boğaziçi’nin güneyinde olması bakımından orijinal kullanımına da uygundur. Ancak Downtown kelimesi Tarihi Yarımada’da daha çok turistik bölgelerin bulunduğu Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Balat civarını anlatmak için kullanılır. Beyoğlu bölgesinde ise kentin eğlence merkezlerinin ve gece hayatının kalbinin attığı Galata, Karaköy, Tophane, Tünel, Beyoğlu ve Şişli’ye kadar olan bölgeyi anlatır. 

Downtownistanbul bu nedenle daha çok Beyoğlu, Galata, Şişli bölgesinde, bar, lokanta gibi eğlence mekanları, otel, hostel gibi konaklama mekanlarının pazarlama faaliyetleri için uygundur. Eğer böyle bir mekanınız varsa veya açmayı düşünüyorsanız sözünü ettiğimiz alan adını satın almak için posta@portakalonline.com adresine bir mail göndererek bizimle bağlantı kurabilirsiniz.