Dijital pazarlamada geleceğin meslekleri

Şirketlerin dijital dönüşümü pazarlama alanında yepyeni mesleklerin yükselişine sahne oluyor. Geleceğin meslekleri olarak düşündüğümüz birkaçına hızlıca bir göz atalım:

Veri Koruma Sorumlusu

Dünyada pek çok ülkede 25 Mayıs 2018’ den itibaren yürürlüğe girecek olan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yönetmelik, büyük çapta kişisel veri işleyen markaların, verilerin korunması işlemlerinden sorumlu olacak bir eleman veya firma büyüklüğüne göre bir yönetici görevlendirmesi gerekliliğini ortaya çıkarttı. Bu görev kişisel verilerin korunmasından sorumlu olmanın ötesinde, olası sorunları, alınan aksiyonları belgelendirme, denetleme, konuyla ilgili üst yönetime danışmanlık verme, bilgilendirme, olası riskleri analiz etme, konu ile ilgili iletişim sorumlulukları üstlenme gibi görevleri de içeriyor. Bir nevi orkestra şefi gibi görev yapacak olan bu kişi veya kişiler pazarlama ve bilişim süreçleri ile ilgili hukuki bilgi sahibi de olmalı. Ancak firmanın ölçeğine göre her zaman tam zamanlı olması gerekmiyor. Bu hizmetin en azından başlangıçta, örneğin bir hukuk firmasından alınması da mümkün görünüyor, ancak bu işin günümüz dünyasında ilerleyen yıllarda bir geleceği olacağına kesin gözle bakılıyor.

İçerik Pazarlama Sorumlusu

İçerik pazarlamanın özünü müşteri aramaya çıkmak yerine müşteriyi kendine çekmek oluşturuyor. Bu görev müşterileri iyi tanımak için   doğru verileri toplamayı ve ihtiyaçlarına yönelik içeriği uygun kanallardan onlara iletmeyi içeriyor. Amaç, şirketi bir temanın etrafında uzman olarak konumlandırmak. Yani, içerik pazarlama yeni ve kaliteli bir içeriğin yaratılması ve SEO (Search Engine Optimization-Arama Motoru Optimizasyonu) işlemleri ile arama motorlarında görünürlüğünün arttırılmasını içeriyor. Bu alanda görev yapacak olan profesyonel, SEO işlem ve stratejilerine, kodlamaya, bloglamaya, sosyal ağların kullanımına ve pazarlamanın temellerine bütünüyle hakim olmalı, hatta WEB içeriği yazmakta da yetkin olmalı.

 

Büyüme Uzmanı (Growth Hacker)

Aslında bu bir iş değil, kısa süre içerisinde bir işe dönüşeceği öngörülen bir kavram. İnsanlar ‘büyüme uzmanlığı’ kavramının ne olduğunu farklı farklı tanımlıyor. Yaygın kullanılan tanımına bakacak olursak, bir büyüme uzmanı ‘yeni bir proje başlangıcında en doğru ve en verimli analizleri yaparak şirketin o projeden en kısa sürede en yüksek verimi almasını sağlamaktan sorumlu çalışandır’ denebilir. Pozisyon web referanslama, çevrimiçi reklamcılık, kodlama, web içeriği üretme, pazarlama görevlerinin otomasyonu, trafik analizi gibi dijital pazarlamanın pek çok alanını kapsıyor. Tipik bir Büyüme Uzmanı profili henüz yok. Bu alanda serbest çalışanlar var ve birçok şirket şimdilik o profesyonellerden hizmet satın almayı tercih ediyor.

Yaratıcı Teknoloji Uzmanı

Yaratıcı Teknoloji Uzmanı aslında yaratıcı niteliklere sahip bir kodlama uzmanı. Yenilik Tasarımcısı olarak da adlandırılıyor. Bu profesyonelin işinin büyük bir kısmını araştırma yapmak oluşturuyor. Kampanyaların ve servislerin tasarlanmasında önerilerde bulunuyor. Görevinin temelinde sadece inovatif ürün geliştirmek değil, servis, süreç, mekan fikirleri tasarlamak da var. Bu nedenle iyi bir uzmanın masa üstü yayıncılıkta bilgi sahibi, dijital iletişime ve pazarlama stratejilerine hakim olduğu gibi, grafik tasarımcılığın da var olduğu bir arka plana sahip olması bekleniyor.

Sosyal Medya Yöneticisi

Halihazırda görevi, bir marka için topluluk yaratma çalışmaları yani topluluk yönetimi ile karıştırılıyor. Oysa Sosyal Medya Yöneticisinin görev tanımı oldukça karmaşık ve yüklü. Stratejik rolü oldukça fazla. Sosyal Medya Uzmanlığı veya yöneticiliği sosyal ağların hayatımıza fazla dahil olması ve pazarlama alanında giderek güç kazanmasıyla ortaya çıktı. İnsanların sosyal medyada harcadıkları zaman miktarı giderek artıyor ve formatlar giderek daha sofistike bir hal alıyor.

Sosyal Medya Yöneticisinin temel görevi şirketin sosyal medya stratejisin çalışanlara sunulmasını, ekiplerin eğitimini, yeniliklerin test edilmesini, örneğin chatboxlar, sosyal medya ajanslarıyla çalışmalar ve aynı zamanda firmanın sunduğu hizmet hakkında performans analizi yapmayı içeriyor. Henüz bir okulu yok, medya okuyup dijital medya üzerine eğitim alanlar, gene aynı anda özel kurslara devam edip sertifika alanlar bu pozisyonda çalışabiliyor. Ancak her şeyden önce açık görüşlülük, empati ve ikna yeteneği ve hatta biraz proje yönetimi bilgisi gerekiyor ki fark yaratabilesiniz.

Yaratıcı Strateji Uzmanı

Veri ölçme, değerlendirme ve mantık yürütmenin içine bir doz hayal gücü, sezgi, kavrayış ve görsel tasarım bilgisi eklediğinizde ‘Yaratıcı Strateji Uzmanlığı’ için en uygun karışım ortaya çıkıyor. IBM gibi büyük firmalarda mobil uygulamaların tasarımdan, yapay zeka veya blok zincir sistemi kullanan hizmetlere kadar tüm fonksiyonlarla Yaratıcı Strateji Uzmanları ilgileniyor. Görevin tanımı çoğu zaman, kollektif bir proje için herkesin anlayabileceği bir dil yaratmak olarak açıklanıyor.

 

Kaynaklar

www.digitalmarketinginstitute.com

www.mondo.com

www.milliyet.com.tr