A’dan Z’ye pazarlama

Geçtiğimiz günlerde pazarlamayla ilgili yazılarda ve konuşmalarda acaba hangi kelimeleri kullanıyoruz diye düşündük. Öyle ya herkesin bir yoğurt yiyişi, herkesin pazarlamaya farklı bir bakış açısı, herkesin değişik bir ifade biçimi var. İnsanlar bir kaç cümle sarf ettiğinde o kişinin dünyaya bakışı veya zihniyet dünyasının derinliğiyle ilgili kabaca bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu fikir çoğu kez karşısınızdaki insanın seçtiği kelimeler ve o kelimeleri kullanım biçimiyle oluşur kafanızda. Biz de pazarlamayı bize göre en iyi anlatan kelimelerden bir seçki yaptık. Tabii pek çok kelimenin içinden, günümüzde “olması gereken” pazarlama yaklaşımını en iyi anlatan kelimeleri seçerek. İşte A’dan Z’ye, pazarlamanın içinde en fazla geçmesi gereken kelimeler…

A: Açık, algı, adil, ağ, akıl, alçak gönüllü, alışkanlık, azim, avukatlık, aşk, analiz, araştırma, anlam, anlamak

B: Büyüme, biz, barış, basit, bütün, beyin, blog, birey, bilgi, bağlantı

C: Canlı, cömert, cazibe, cesaret

Ç: Çalışma, çeşitli, çabuk, çözüm, çaba, çevik*

D: Dengeli, deneyim, deneme, derin, doğru, duygu, dinamik, değer, duyarlı, değişim, dinleme, devrim, dijital

E: Eşsiz, erken, esas, entelektüel, eğlence, etkileşim, enerji, eylem, eğitim, entegrasyon, evrim, erişim

F: Farklı, fikir, fırsat

G: Genç, gerçek, gelişme, görünür, gerilla, göz, güçlü, güven, gizem, girişim-ci, gönül, gönüllü, geribildirim, güzel

H: Hayat, hayalgücü, his, hız, hata, hakim, hassas, heyecanlı, herkes

I: Ismarlama

İ: İnsan, isim, izin, istek, ilişki, içgörü, internet, iyilik, itibar, ilham, içtenlik, ikna, inanç, ilginç, iş, işbirliği, içerik

J: Jest

K: Kalite, kanaat, kalp, klasik, karizma, kulak, katılım, kişiselleştirme, kutuplaştırma, karar, kararlı, keyif, kar, kaynak, küresel

L: Liderlik, lezzet

M: Marifet, mavi okyanus, mesafe, müşteri, marka, mekan, mağaza, mevsim, merak, memnuniyet, motivasyon, mobil

N: neden, nasıl, nazik, niş

O: Ortalama, optimize, olağanüstü, onurlu, online, odaklanma, ortak, organizasyon

Ö: Özel, özgün, örüntü, öncü, özveri, öğrenme

P: Pahalı, performans. pazar, paylaşım

R: Rakip, ruh, risk

S: Sade, sevimli, serbest, sezgi, sevgi, sıcak, sen, siz, sürü, strateji, sabır, segment, samimi, seçkin, sürdürülebilir, süreç, sürekli, sosyal

Ş: Şahane, şen, şeffaf

T: Tatlı, tabii, tutku, tutumlu, trend, tüketici, teknoloji, tavsiye, tekrar, takdir, toplum

U: Ucuz, uzlaşı, uzman, uzun, umut, uygun, uyum

Ü: Üstün, ünlü

V: Vizyon, viki, veri

Y: Yeşil, yenilik, yenilikçilik, yaratıcı, yaratıcılık

Z: Zeka, zamanlama

Unuttuğumuz kelime varsa lütfen elektronik postayla hatırlatın.
______________________________________
(*) Okuyucumuz Cafer Kara’nın hatırlatmasıdır.

Yorum yapın