IMF Tahribatı 2000-2004

Türkiye, 2000-2004 döneminde IMF programı ile nereden nereye geldi... Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin izleyeceği ekonomi politikası ne olmalı ve IMF ile nasıl bir ilişki yürütmeli? Petrol-İş Sendikası için Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan “IMF Tahribatı 2000-2004” başlıklı rapor, yalnızca geçmiş dönemdeki hatalara dikkat çekmekle kalmıyor, gelecekle ilgili alternatif makroekonomik politikaları da tartışıyor..

Tarladan Borsaya Pamuk / Sorunlar-Politikalar

İTKİB tarafından hazırlatılan Tarladan Borsaya Pamuk / Sorunlar-Politikalar adlı rapor, tekstil ve hazır giyim sanayii açısından stratejik öneme sahip pamuk üretimi konusundaki sorunları ve izlenen politikaları irdeliyor. Pamuk üretimiyle ilgili gelişmeleri dönemsel bir perspektifle ele alan rapor geleceğe ilişkin analizleri de içeriyor. Çalışma 2004 yılında Mustafa Sönmez tarafından tamamlandı.