Sizin için neler yapabiliriz?

Gerçekleştirmek istediğiniz projenin niteliğine uygun içeriğin sağlanması için öncelikle konseptin ve izleyici kitlenin çok iyi tanımlanması gerekiyor. Daha sonra projenin planlanması ve uygun ekibin belirlenmesi aşamasına geçiliyor. Böylece proje kapsamına ve gereksinim duyulan ekibe göre projelerin en optimum maliyetlerle hayata geçirilmesi mümkün oluyor. Editörler ekibinden alabileceğiniz içerik hizmetleri kısaca şu başlıklar altında toplanıyor.

Dergi – bülten – periyodik yayınlar
Kurumunuzun müşterileri ve iş ortaklarına yönelik basılı veya elektronik ortamda dağıtılabilen haber bülteni, dergi gibi periyodik yayınlar veya kurumsal olmayıp belirli bir tema çerçevesinde yayınlamak istediğiniz bülten, dergi ve periyodik yayınların konsepti, içeriği ve istenirse görsel tasarımı…

Kurumsal web siteleri – portallar

Kurumsal web sitenizin ana içeriği veya sürekli yenilenen faaliyetlerinizle ilgili bölümler, ya da belirli bir konuda oluşturduğunuz portal siteniz için periyodik yenilenen içerik…

Etkinlik gazeteleri / web siteleri

Belirli bir fuar, sergi veya kongre süresince dahili olarak yayınlanacak etkinlik gazetelerinin hazırlanması. İçerik, görsel tasarım, haber-fotograf toplama, editoryal çalışma ve gazetenin baskı aşamasına kadar teslimi. Aynı amaçla etkinlik öncesi ve etkinlik sırasında oluşturulacak özel web sitelerinin içerik yönetimi.

Kurumsal tanıtım kitapları

Kurumunuzun faaliyet konuları, yaptığı çalışmalar, bulunduğu sektör, tarihçesi ve benzeri konuları kapsayan kurumsal veya sektörel tanıtım kitapları.

Kitaplar

Kurumunuzun faaliyet alanıyla doğrudan ilgili veya ilgisiz kitap içeriği oluşturulması, bu konuda süperöizorlük görevinin üstlenilmesi (değişik uzmanlık alanlarında yazarların seçimi, çok yazarlı kitapların koordinasyonu, arşiv çalışmaları vb.)

Biyografi ve kitap yazımı

Kurum veya kişi biyografileri yazılması, kitaplaştırılması… Kişisel ve kurumsal arşivlerin taranması, ilgili kişilerle görüşülerek metinlerin derlenmesi, kurgulanması, yazılması. Anı, iş deneyimi vb. konularda kitap yazmak isteyenlerin kitaplarının kaleme alınması veya redaksiyonu.

Özel haber, röportaj, yazı veya fotograf

Herhangi bir kurum yayını (dergi, kitap, yıllık, web sitesi vb.) için özel haber, yazı hazırlanması, belirlenecek kişi veya kişilerle röportajlar yapılması, kişi veya konu fotograflarının çekilmesi.

Seminer ve simülasyonlar

Basın ilişkilerinize ışık tutmak amacıyla yöneticilere ve ilgili departmanlara yönelik; habercilerle ilişkiler, haber takibinde davranış biçimleri, basın toplantısı ve basın gezilerinde ilişkiler, basın dosyası gönderme ve takibi gibi değişik konularda gazetecilerin yer aldığı seminerler düzenlenmesi. Kurumunuzun halkla ilişkiler faaliyetlerine ışık tutması amacıyla organize edilen kriz yönetimi tatbikatları gibi simülasyonlarda görev alacak basın mensuplarının seçimi ve görüşülmesi.

Bulmaca ve soru bankası

Kurum yayınlarınız için tematik bulmacalar hazırlanması. Tıp, iş dünyası, mühendislik vb. alanlarda yayınladığınız dergiler için konuya özel bulmaca köşelerinin oluşturulması.radyo-TV Yarışma programları veya özel yarışmalar için genel kültür ağırlıklı veya tematik soru bankaları oluşturulması.

Raporlar

Özellikle ekonomik konularda sektör veya ürün/hizmet odaklı, ulusal ya da uluslararası düzeydeki kamuoyu ve müşterilerinizle paylaşma amacına yönelik araştırma raporların hazırlanması.

Belgeseller

Sektörel, kurumsal veya kişisel konularda belgesel senaryoları oluşturulması ve prodüksiyon süpervizörlğü.

TAMAMLAYICI HİZMETLER

Görsel tasarım

Kurum yayınlarınızın (dergi, gazete, bülten vb.) görsel tasarımının yapılması, var olan tasarımların geliştirilmesi, yayınların görsel açıdan daha kolay okunan ve anlaşılabilen popüler yayın çizgisine getirilmesi.

Fotograf

Kurumunuzun faaliyetlerinin, yayınlarınıza ve medyaya doğru ve profesyonel bir görsel üslupla yansıtılması için foto muhabirliği deneyimine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda foto muhabiri görevlendirilmesi.