Mustafa Sönmez’den Gezi’nin ekonomi politiği üzerine; “Kent, Kapital ve Gezi Direnişi”

MS_geziGazeteci ve ekonomist Mustafa Sönmez’in, Gezi Parkı’yla görünür hale gelen toplumsal direnişin ekonomi politiğini mercek altın aldığı “Kent, Kapital ve Gezi Direnişi” adlı kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı.

Sönmez, Türkiye’nin yakın tarihinde yeni bir kırılma ya da milat olduğunu, Haziran 2013 ya da Gezi direnişi adı verilen bu milattan sonra artık yakın tarihin, “Geziden Önce (GÖ)” ve “Geziden Sonra (GS)” olarak tasnif edileceğini söylüyor. Sönmez, Türkiye’yi gezi Parkı sürecine getiren ekonomik gelişmeleri ele aldığı kitabında Gezi direnişini şu sözlerle anlatıyor:

“AKP rejiminin Sünni İslam toplum mühendisliğinde gemi azıya aldığı, toplumda ‘ötekileştirmeyi‘ son raddeye vardırdığı, bunun devamı olarak da kent topraklarına hukuk tanımayan saldırısını polis zulmüyle pekiştirdiği anda patlayan Gezi direnişi, tüm toplumda, farklı sınıf, farklı dinsel, cinsel, etnik kimliklerde bir isyana yol açtı ve günler, gecelerce süren bir ayaklanmayı başlatırken, şişeden çıkan cinlerin artık şişeye geri dönmeyecekleri, korku duvarını aşanın artık korku tanımadığı gözlendi.”

Mustafa Sönmez, Gezi direnişinin aslında inşaat odaklı bir sermaye birikimi anlayışını sürdüren ve muhafazakar-neoliberal, otoriter bir rejime taban yaratmak için kenti metalaştıran bir anlayışa karşı kenti mücadele alanı haline getirdiğini söylüyor:
“Sermaye birikimini inşaat odaklı ve rant eksenli sürdürmeye büyük ivme kazandıran AKP için, kenti metalaştırmak, amaçladığı otoriter İslami neoliberal rejimin inşasına denk gelen bir seçim. Kent rantı kulvarından birikim, ona organik sermayedarlarını ‘Nurjuvaziyi’ yetiştirme, palazlandırma fırsatı aynı zamanda. Bu amaçla icat ettiği TOKİ öncülüğünde kontrolsüz, başına buyruk devasa imar faaliyeti, yine sermayedar palazlandırmanın, ama aynı zamanda rejime taban yaratmanın önemli bir aracı, politika taşı. İstanbul, neredeyse rejim için dipsiz bir kuyu. Ama en sert direnişi ve darbeyi de gördüğü muharebe alanı İstanbul oldu.”

Kente ve sermayeye dair söylenenler eksendeki o mücadelenin Gezi Parkı’nda Haziran ayaklanması biçiminde zirveye ulaştığı bu tarihi konjonktürde Mustafa Sönmez’in kent, rant ve kapitale dair söyledikleri daha anlamlı hale geliyor. Gezi’yle görünür hale gelen toplumsal hareketliliğin ekonomik kökenini anlayabilmek için “Kent, Kapital ve Gezi Direnişi” mutlaka okunmalı…

Online satın almak için:
idefix  D&R  Pandora   Kitapyurdu